Žaloba Activisionu nyní hájí také externí pracovníky

Žaloba Activisionu nyní hájí také externí pracovníky

Zaměstnankyně nejsou jediné, kdo byl diskriminován. Smluvní pracovníky prý drtí přesčasy

Zdroj: Activision
25. 8. 2021

Žaloba společnosti Activision ze strany státního úřadu pro férové pracovní podmínky (DFEH) prošla významnou aktualizací. Jak informuje magazín Axios, nově totiž nemluví pouze hlasem diskriminovaných žen z řad interních zaměstnanců, ale zastupuje také externí spolupracovníky, ke kterým se Activision Blizzard neměl podle zveřejněných příběhů chovat s přílišnou úctou. Kvůli tomu bylo v žalobě nahrazeno slovo „zaměstnanec“ slovem „pracovník“ a celý proces se stává mnohem obecnější, než se mohlo zprvu zdát. Zároveň se děje přesný opak toho, čeho se snaží Activision Blizzard dosáhnout – tedy uklidnění situace – když zmiňovaný úřad přihazuje další polínka do ohně a současně tvrdí, že se vydavatel snaží blokovat jeho kontakt s řadovými zaměstnanci.

Dodatek o zahrnutí větší skupiny pracovníků byl k žalobě přiložen v pondělí a pravděpodobně se opírá o vyjádření, která od externích spolupracovníků přicházela v průběhu srpna. Například magazín Polygon mluvil s lidmi starajícími se o testování her, kteří bývají zpravidla najímáni skrze externí agentury. Anonymně vystupující testeři tvrdili, že museli pracovat enormní množství přesčasů, což se ale nijak neodrazilo na jejich výplatě. Zmiňovali také, že je Activision Blizzard najímá ve tříměsíčních cyklech, po kterých ale přichází delší neplacené období bez jakýchkoliv záruk opětovného najmutí na stejnou, nebo úplně jinou hru. Pro oslovené testery to znamenalo jednak překážku v možném pracovním růstu, ale také nutnost hledat jinou práci, kvůli které už s Blizzardem dále spolupracovat nemohli. Zmiňovaný úřad tedy seznal, že i tento způsob práce neodpovídá podmínkám rovného pracovního vztahu a žaloba se značně rozšířila.

Co se týče nařčení, že Activision Blizzard znesnadňuje, nebo přímo blokuje kontakt s úřadem, hlavní roli v tom mají hrát smlouvy o mlčenlivosti, které mají být dávány zaměstnancům k podpisu. Společnost se podle vyjádření DFEH snaží zamezit šíření dalších příběhů a důkazů o nevhodných pracovních podmínkách, čemuž má efektivně napomáhat i spolupráce s právní společnosti WilmerHale, kterou si vydavatel najal za účelem vlastního vyšetřování. Žaloba tvrdí, že tento postup přímo zasahuje do schopnosti DFEH vyšetřovat, stíhat a napravovat porušování předpisů o diskriminaci a obtěžování na pracovišti jménem zaměstnanců a zmiňovaných dočasných spolupracovníků. DFEH zachází tak daleko, že mluví o skartování důkazů v personálním oddělením, což je podle žaloby v rozporu se zákonnou povinností společnosti uchovávat tyto dokumenty až do ukončení celého vyšetřování a navazujícího soudního sporu.

Activision se snaží být společností, která uznává lidi jakéhokoliv společenského pozadí, etnicity, pohlaví a přesvědčení.

Vyjádření ze strany Activisionu nicméně opět všechna nařčení popírá a míč nechává ležet na straně soudu, který musí o celé záležitosti nezávisle rozhodnout. „Po celou dobu naší spolupráce s DFEH jsme vyhověli všem řádným požadavkům na přezkoumání všech incidentů, i když jsme sami prováděli reformy, abychom zajistili, že naše pracoviště bude přívětivé a bezpečné pro každého zaměstnance,“ říká mluvčí vydavatele ve svém vyjádření pro magazín Gamasutra. Dále vyjmenovává již několikrát předložené změny a dodává, že se Activision snaží být společností, která uznává lidi jakéhokoliv společenského pozadí, etnicity, pohlaví a přesvědčení. „Poskytli jsme DFEH jasné důkazy o tom, že u nás neexistují rozdíly v odměňování a povyšování žen a mužů. Naše vedení je stále rozmanitější a v klíčových vedoucích pozicích v celé společnosti je stále více žen,“ uzavírá mluvčí.

Nahlásit chybu v článku

Napsat komentář

Další články
Nahoru