Tichá válka v Riot Games i nadále pokračuje

Tichá válka v Riot Games i nadále pokračuje

Vedení odmítá upravit smlouvy zaměstnanců, ke slovu přichází petice i myšlenky na odbory

27. 5. 2019

V uplynulých týdnech jsme vás už několikrát informovali o neutěšeném stavu uvnitř společnosti Riot Games, naposledy v souvislosti s protesty a krátkodobým přerušením pracovní činnosti více než 200 zaměstnanců. Před třemi týdny vystoupili na podporu svých bývalých i současných kolegyň, které měly být v minulém roce obtěžovány přímo na pracovišti a momentálně vedou spor s Riot Games. Společným zájmem zaměstnanců je, aby vedení přehodnotila svůj postoj k firemní kultuře, plnilo sliby, které veřejně komunikovalo médiím a upravilo běžící i budoucí pracovní smlouvy stran arbitráží, coby vynuceného způsobu řešení veškerých sporů. Po necelém měsíci se však nic neděje a Riot Games v krátkém blogovém příspěvku tvrdí, že aktuálně žádné změny nepřijdou. Zaměstnanci na to odpovídají peticí.

K jednáním o pracovních smlouvách byla přizvána širší skupina zaměstnanců a současně s tím vznikl i zaměstnanecký výbor, který má na starosti vzájemnou komunikaci.

„Vzhledem k rozsáhlosti probíhajícího vyjednávání nebudeme měnit pracovní smlouvy, dokud toto vyjednávání probíhá,“ říká vedení Riot Games. V blogu se nadále uvádí, že ačkoliv všichni nemusí s tímto rozhodnutím souhlasit, podstatná je všeobecná touha po zlepšení poměrů, která u zástupců vedení i nadále přetrvává, a až bude zmiňované vyjednávání u konce, zaujme k němu firma adekvátní stanovisko. Na druhou stranu se ale nedá říct, že by vedení zcela ignorovalo popisované protesty a plní alespoň to, že chce svým zaměstnancům otevřeně naslouchat. V blogu se proto uvádí, že byla k jednáním o pracovních smlouvách přizvána širší skupina zaměstnanců a současně s tím vznikl i speciální zaměstnanecký výbor, který má na starosti vzájemnou komunikaci mezi oběma znesvářenými tábory a stát se hlavním hybatelem budoucích změn.

Nakolik však jde jenom o snahu uklidnit situaci alespoň na venek, je z pozice nezávislého diváka jen velmi složité posoudit. Z tábora organizátorů stávky jsou cítit rozpaky, o kterých protestující zaměstnanci mluvili ve svém vyjádření pro IGN: „Jsme zklamaní přístupem vedení, které nevzalo v potaz žádné změny, které jsme navrhovali. Naším hlavním cílem zůstává snaha zajistit, aby pracovníci Riot Games měli pocit, že jejich hlasy budou vyslyšeny a že se mohou na pracovišti cítit pokud možno bezpečně.“ O bezpečí mluví za protestující zaměstnance Riot Games také Jocelyn Monahan, která sice s nadějí vzhlíží k posuzování pracovních smluv, odmítla však účast ve zmiňovaném výboru. Důvodem má být způsob vedení diskuze, kvůli kterému má obavy, že by její hlas neměl ve výsledku žádnou váhu. I proto nakonec zaměstnanci Riot Games začali připravovat petici, kterou chtějí předložit radě společnosti a s problémem arbitráží pohnout.

Monahan pro magazín The Verge vysvětluje, že tlak na arbitráže vychází logicky z toho, že jde o jasně deifnovaný problém, který je v rozporu s důvěrou, která má mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem panovat. „Nechceme se stavět proti Riotu nebo dávat najevo, že tu nechceme být. Děláme to proto, že tuhle práci milujeme a chceme na všech těch skvělých věcech pracovat společně. Pořád jsme součástí Riotu,“ dodává Monahan. Přiznává také, že tyto snahy mohou vést k ustavení odborů, o kterých se v souvislosti s herní branží ve Spojených státech mluví čím dál častěji, kriticky ale říká, že organizace odborů dalece přesahuje její možnosti a jde o něco, co by se muselo pečlivě připravovat za úplně jiných okolností. Tím má na mysli především společný pohled na věc, který však mezi lidmi v Riotu nepanuje. Podle Monahan chce značná část jejích kolegů čekat, věří, že slíbené změny přijdou a vše se vyřeší, nelze však podle ní akceptovat to, že se s lidmi, kteří se nějakým způsobem provinili, stále jedná tak, jako kdyby se nic nestalo.

Nahlásit chybu v článku

Napsat komentář

Další články
Nahoru