Prezident Ubisoftu reaguje na dopis zaměstnanců

Prezident Ubisoftu reaguje na dopis zaměstnanců

Budeme vám i nadále naslouchat a chystáme další iniciativy, říká Yves Guillemot

Zdroj: Ubisoft
30. 7. 2021

Na konto včerejšího dopisu zaměstnanců Ubisoftu, ve kterém jednak vyjadřovali podporu lidem z Activision Blizzard a jednak naznačili, že jejich zaměstnavatel žádné výrazné kroky ke zlepšení situace na pracovišti v uplynulém roce neučinil, přichází odpověď od prezidenta společnosti. Yves Guillemot ve svém vyjádření potvrdil, že se připomínkami a stížnostmi zaměstnanců zabývá vedení ve vší vážnosti, shrnul, co se v Ubisoftu změnilo a naznačil, jakým směrem se budou nové vnitrofiremní iniciativy ubírat.

„Dopis, který vyjadřoval silnou podporu vývojářům z Activision Blizzard a volal po rozsáhlých změnách napříč celým naším odvětvím, vznesl také kritiku vůči Ubisoftu a naší firemní kultuře. Na úrovni vedení jsme se jím zabývali a všechny problémy bereme velmi vážně,“ říká Yves Guillemot na úvod svého dopisu. Hned vzápětí pak opakuje svůj osobní závazek, vytvořit z Ubisoftu bezpečné místo pro práci a prosazovat změny, které mají dopad i z dlouhodobého hlediska. Yves Guillemot dále vyjmenovává, co všechno se v Ubisoftu za uplynulých 12 měsíců změnilo a postup je obdobný, jaký nabízí jeho protějšek z Activisionu Bobby Kotick.

Jde o implementaci anonymního systému pro nahlašování jakéhokoliv nevhodného chování na pracovišti. Dále došlo na úpravu procesů při přijímání nových zaměstnanců napříč všemi studii Ubisoftu a změny ve fungování oddělení lidských zdrojů. To vše by mělo být prevencí proti jakékoliv diskriminaci, obtěžování, ale také jakýmkoliv formám odplaty, které se mohou někteří řadoví zaměstnanci dočkat od svých nadřízených, budou-li si stěžovat. „Jde o důležité kroky, které nás posunou vpřed, vše ale zabere spoustu času a je toho ještě hodně před námi,“ vysvětlil Guillemot.

Chce rovněž všem zaměstnancům potvrdit, že se o jejich problémy zabývá i sám na osobní úrovni a připomíná více než 300 schůzek s 1500 zaměstnanci, které měly vést ke zlepšení situace, stejně jako celospolečenský audit zabývající se všemi výše uvedenými problémy. Před koncem roku 2021 pak bude podle Guillemota spuštěn speciální dotazník, ve kterém budou zaměstnanci hodnotit uplynulé měsíce stran pracovních podmínek, ale také třeba fungování tzv. Employee Resource Group – tedy skupiny, která má možnost přicházet s vlastními nápady a svými iniciativami pro zlepšení situace. „Můžete se se mnou spojit osobně, případně mluvit s manažery. Já i celý tým vedení jsme odhodláni vybudovat lepší Ubisoft pro nás všechny,“ uzavírá Guillemot.

Někteří z komentujících volají po stejném přístupu jako v Activisionu Blizzard, tedy protestnímu pochodu a jasnému poukázání na to, že je něco špatně.

Slova prezidenta Ubisoftu jsou nicméně v přímém rozporu s tím, co si současní a bývalí zaměstnanci podepsaní pod zmiňovaným dopisem myslí. Vyjadřují obavy nad tím, zda skutečně dochází k dlouhodobým změnám, podivují se, proč byli ze svých míst odejiti jen ti, kdo představovali nejkřiklavější příklady nevhodného chování a nerozumí, co dalšího chce Ubisoft pro zlepšení situace udělat. Někteří z komentujících volají po stejném přístupu jako v Activisionu Blizzard, tedy protestnímu pochodu a jasnému poukázání na to, že je něco špatně, další pak dokonce chtějí, aby došlo na kompletní změnu vedení, včetně CEO. Ať už se ale bude situace v Ubisoftu vyvíjet jakkoliv, už nyní je jisté, že kauza kolem Activisionu může být spouštěč změn, které mohou být velmi rozsáhlé a změnit celé odvětví. Ve Spojených státech je cítit tlak na založení odborů, kterým se společnosti z pochopitelných důvodů brání, nicméně události posledních dní tomu mohou jít naproti.

Nahlásit chybu v článku

Napsat komentář

Další články
Nahoru