Prezident Activisionu si snížil plat a mění pravidla

Nulovou toleranci k obtěžování provází zrušení arbitráží a zvýšená podpora menšin

30. 10. 2021

Prezident Activisionu Bobby Kotick informoval o změnách, které vstupují v platnost napříč celou společností. Ačkoliv nejde o první podobné vyjádření, Kotick ustoupil z několika bodů, za které byl Activision v uplynulých měsících ostře kritizován a naznačuje skutečné změny, které budou mít pozitivní dopad i na řadové zaměstnance. Iniciativa Bobbyho Koticka a vedení celého Activisionu má vycházet z dřívějšího závazku, učinit z Activisionu, Blizzardu, Kingu a dalších společností spadajících pod jednu střechu to nejbezpečnější a nejinkluzivnější místo v tomto odvětví. „Mým cílem a cílem našeho představenstva, celého seniorního týmu, vedoucích pracovnících v našich obchodních jednotkách a jejich týmů, je zajistit, abyste měli k dispozici zdroje, kulturní pozadí a odhodlání, které potřebujete, abyste uspěli v naší společné snaze stát se vzorem našeho odvětví,“ říká Kotick.

Ve svém dlouhém vzkazu představuje pět důležitých bodů, v nichž se fungování společnosti změní, prezident Activisionu je ale nevnímá jako definitivní a potvrzuje, že bude i nadále reagovat na nové tendence a směry. Přesto je aktuální seznam velmi konkrétní a zahrnuje také téma Kotickova platu, stejně jako stanovisko k arbitrážím se zaměstnanci při jednání o jakémkoliv sporu na pracovišti. „Zavádíme novou celopodnikovou politiku nulové tolerance vůči obtěžování,“ říká však na úvod Kotick a míří směrem, který je momentálně ten nejožehavější i vzhledem k probíhající žalobě. Kotick potvrdil, že v minulosti sice byli někteří zaměstnanci propuštěni kvůli svému nevhodnému chování, s řadou z nich – a pravděpodobně jde o výše postavené pracovníky – ale proběhlo jen kárné jednání a k práci se po zaplacení pokuty či obdržení výtky mohli vrátit. Nově tedy bude platit, že jakýkoliv případ obtěžování bude mít za následek rozvázání pracovní smlouvy, ať daný člověk pracuje na jakékoliv pozici.

Jedním z nejdůležitějších bodů Kotickova vzkazu, je definitivní zrušení rozhodčích řízení, resp. arbitráží se zaměstnanci, pokud se jedná o diskriminaci nebo obtěžování.

Dalším důležitým bodem je navýšení zaměstnanců z řad žen a nebinárních osob až o 50 procent z celkového počtu zaměstnanců oproti aktuálnímu stavu. „Dnes se přibližně 23 procent našich zaměstnanců identifikuje jako ženy nebo nebinární osoby. Budeme usilovat o to, abychom během příštích pěti let – a doufejme, že i rychleji – zvýšili procento žen a nebinárních odborníků přibližně o polovinu,“ zní Kotickův závazek. Tvrdí také, že bude chtít od každého týmu, spadajícícho pod Activision Blizzard, aby představil konkrétní plány, které pomohou tuto ambici naplnit a slibuje investice až ve výši 250 milionů dolarů do podpory těchto iniciativ.

Jedním z nejdůležitějších bodů Kotickova vzkazu, je definitivní zrušení rozhodčích řízení, resp. arbitráží se zaměstnanci, pokud se jedná o diskriminaci nebo obtěžování. Právě kvůli tomu, že spory na pracovištích nemohl řešit soud – pokud šlo o natolik závažný případ – snášela se na hlavu vedení Activisionu obrovská kritika, to se ovšem nyní mění. Znamená to však, že se budou muset změnit pracovní smlouvy a je téměř jisté, že až v nadcházejících týdnech a měsících teprve budeme moci zprostředkovaně sledovat, jestli k tomuto kroku skutečně došlo. Vše by ale mohlo jít ruku v ruce s posledními dvěma body, které se týkají závazku transparentně informovat o platech zaměstnanců a pokrocích, kterých bylo ve výše uvedených okruzích dosaženo. Oba typy informací by se nyní měly objevovat ve finančních zprávách a přístup k nim bude mít široká veřejnost.

Aby Kotick dostál svých slov, rozhodl se rovněž oznámit dočasné snížení vlastního platu na státem Kalifornie uznané minimum, tedy 62 500 dolarů ročně. Týkat se ho nebudou ani žádné odměny či kompenzace, není však zcela jasné, jak dlouho má tento stav trvat. Právě Kotickův plat byl rovněž v minulosti propírán jednotlivými skupinami investorů a vznikal tlak na jeho snížení. Stranou proto nemůže zůstat skutečnost, že před tímto šlechetným činem obdržel Kotick plat za rok 2020 ve výši 155 milionů dolarů. Přesto ale ony kriticky vystupující skupiny investorů označují snížení prezidentova platu za obrovské vítězství a mluví o viditelné změně, o kterou se dá opřít další tlak na platy vysoce postavených lidí v tomto odvětví.

Nahlásit chybu v článku

2

Napsat komentář

Další články
Nahoru