Lidé z Activisionu a Ubisoftu tvrdí, že je vedení ignoruje

Lidé z Activisionu a Ubisoftu tvrdí, že je vedení ignoruje

Vznesené požadavky na zlepšení pracovních podmínek prý dosud nebyly splněny

Zdroj: Activision Blizzard
6. 9. 2021

Doutnající kauza mezi skupinami zaměstnanců Activisionu, případně Ubisoftu a příslušným vedením se stále neposouvá k uspokojivému závěru. Zatímco manažeři i prezidenti obou velkých společností mluví o změnách, které již byly stran zlepšení podmínek na pracovišti zavedeny a se kterými se počítá v blízké budoucnosti, z druhé strany pomyslné barikády se ozývá přesný opak. Skupiny ABetterUbisoft (ABU), resp. ABetterActivisionBlizzardKing (ABetterABK), které už před několika týdny vznesly požadavky, aby se aktivněji řešilo systémové zneužívání pravomocí a pochybení, způsobující dlouholetou kulturní hnilobu, mluví o tom, že je vůči nim vedení zcela hluché a nic se ve skutečnosti nemění.

O komplikovaném vztahu informuje magazín Game Developer (dlouhá léta známý jako Gamasutra), který dal prostor představitelům obou zaměstnaneckých skupin a nechává tak jejich optikou nahlédnout na celý spor. ABetterABK se například vyjadřuje v tom smyslu, že vedení Activisonu a Blizzardu jejich požadavky jednoduše neuznalo, takže i nadále mají být v pracovních smlouvách coby podmínka uvedeny tzv. arbitráže či rozhodčí doložky, na základě kterých se budou bez přítomnosti soudů řešit všechny vážné spory. Údajně mělo být zamezeno vzniku pracovní skupiny Diverzita, rovnost a inkluze, která se měla starat o monitorování situace na pracovišti, stejně jako na osvětu v řadách všech zaměstnanců. A v neposlední řadě nemá dojít na zveřejnění údajů o odměnách zaměstnanců, aby se zajistily spravedlivé podmínky pro ženy a muže na stejných pozicích.

Co se týče skupiny ABU, působící v Ubisoftu, ta pro změnu uvádí, že už je to déle než měsíc, kdy 1000 současných i bývalých zaměstnanců francouzské společnosti podepsalo otevřený dopis vedení, ve kterém požadují smysluplné změny v pracovní kultuře. Za celou dobu však podle představitele ABU neobdržela skupina žádnou odpověď a i nadále tak dochází k nešvarům, které podle skupiny stojí v rozporu s rovnými pracovními podmínkami. ABU například požaduje, aby Ubisoft přestal chránit své manažery, kteří jsou spojeni s kauzami obtěžování či neférovým přístupem, jednoduchým přesouváním mezi jednotlivými pobočkami. ABU také požaduje, aby byl v radě přítomen jeden z jejích členů, který by mohl ovlivnit, jak bude Ubisoft coby nadnárodní společnost řízen a jaká v něm bude panovat firemní kultura.

Stále se však zdá, že celý proces obrody – ať už je nutný, či nikoliv – stojí na začátku a oba tábory spolu navzdory veřejným prohlášením nijak nekomunikují. To ve vyjádření pro Game Developer potvrzují obě zmiňované skupiny, které mluví o apatii ze strany vedení a jen symbolických gestech, které však reálně nikam nevedou. Férově se ale sluší doplnit, že na postoj zaměstnanců Activisionu, Blizzardu a Kingu reagoval Bobby Kotick, který mluvil o rychlých opatřeních, vyhodnocování práce manažerů a zahájením vzájemné diskuze. Tvrzení skupiny ABetterABK tak lze v tuto chvíli bohužel brát pouze jako názor jedné strany bez přímého potvrzení, jaký stav skutečně ve společnosti panuje, o čemž by měl rozhodnout soud na základě žaloby úřadu pro férové pracovní podmínky. Stranou rovněž nemůže stát ani odstoupení prezident Blizzardu J. Allena Bracka, což nelze považovat jen za symbolické gesto. Co se týče reakce Ubisoftu, prezident Yves Guillemot slíbil, že se kritikou ze strany zaměstnanců bude zabývat, zmínil také zavedení anonymního systému pro nahlašování jakýchkoliv přestupků na pracovišti, přepracované mechanismy pro nábor nových zaměstnanců a shodně s Activisionem také nekompromisní přístup k diskriminaci a odplatám ze strany výše postavených manažerů.

Nahlásit chybu v článku

2

Napsat komentář

Další články
Nahoru