Když hru vidíte, ale neslyšíte, může to být obrovská bariéra

Když hru vidíte, ale neslyšíte, může to být velká bariéra

Hráče se sluchovým hendikepem trápí omezená komunikace, audio puzzly i chybějící titulky

Zdroj: Sony
14. 9. 2021

Pokud Vortex sledujete a čtete pravidelně, nejspíš jste si už všimli, že se rádi díváme na hry ze všech stran a velmi nás zajímá i to, jak se hraje lidem, kteří mají nějaký hendikep. Ve spolupráci s organizací Tichý svět jsme se proto ochotně zapojili do průzkumu, jehož cílem bylo zjistit, co potřebují hráči se sluchovým postižením.

Kvůli omezené komunikaci jsou hráči třeba vyhazováni z multiplayerových zápasů.

Od počátku jsme přitom doufali, že získané informace mohou poskytnout nejen obecný vhled do této problematiky, ale potenciálně také pomoci českým vývojářům, kteří by se rozhodli usnadnit hraní této skupině fanoušků. Data jsme sbírali od ledna do března a do průzkumu se zapojila více než stovka hráčů se sluchovým hendikepem. Smyslem bylo identifikovat případné bariéry, které mohou hraní znesnadňovat.

Podrobné výsledky celého průzkumu najdete v přiloženém dokumentu, který budeme poskytovat také českým vývojářům. Pro potřeby tohoto článku si ale vytáhneme některé z nejzajímavějších a nejdůležitějších informací. Drtivou většinu respondentů tvořili od narození neslyšící a nedoslýchaví. Zapojili se ale také lidé, které trápí třeba tinnitus. Skoro polovinu tvořili hráči na PC, ale hojně byli zastoupeni také konzolisté.

Podstatné jsou ale samotné bariéry. Co hráče s takovým hendikepem trápí a proč? Zajímalo nás také, zda mohou použít nějaké kompenzační nástroje, a co by jim do budoucna nejvíc pomohlo. Stačí jen pomyslet na skutečnost, že necelá polovina dotázaných se setkala se hrou, která jím částečně, nebo úplně kvůli sluchovému hendikepu omezila hraní. To je možná větší problém, než jste si mysleli.

Potíže byly různorodé a mnohé z nich si nemusí slyšící hráč ani uvědomit. Tradiční problém představuje malá velikost titulků, případně chybějící barevné označení různých mluvčích, nebo obecně komunikace v on-line hrách. Kvůli omezené komunikaci jsou hráči třeba vyhazováni z multiplayerových zápasů. Bez zvukové vizualizace je také pro neslyšící hráče obtížné poznat, odkud se nepřítel blíží. Některé hádanky ve hrách mohou být přímo postavené na zvuku. A velký problém představují obecně titulky. V některých hrách zcela či u části obsahu chybí, a to paradoxně třeba i v případě, že hra naopak disponuje českým dabingem.

„Pokud na mě například někdo útočí, gamepad začne vibrovat a já vím, že něco v okolí není v pořádku.“

Hráči se sluchovým hendikepem samozřejmě používají různé kompenzační pomůcky a nástroje. Takto si pomáhá více než polovina z nich. Nejde přitom jen o sluchadlo nebo kochleární implantát, ale třeba také světelnou signalizaci. Hráči jsou ale ještě mnohem kreativnější. “Používal jsem u CS:GO skripty, které měnily zvuk kroků na text v levém rohu, abych věděl že se v mém okolí někdo pohybuje. Vytvořil to hráč, který měl neslyšícího kamaráda,” vypověděl jeden z účastníků průzkumu. Další využívá speciální aplikaci, která upozorňuje na zvuky ve hře, a někdo zase cítí vibrace u hlasitějších zvuků.

Hraní s hendikepem

Neslyšící hráči učí slyšící kolegy znakový jazyk
Pro potřeby omezené technologie bylo potřeba částečně upravit jeho podobu

Star Citizen umožní neslyšícím komunikovat znakovou řečí
Vývojáři multimilionového projektu bourají další dogma, hru chtějí zpřístupnit všem

The Last of Us Part II jde vstříc hendikepovaným
Hra nabídne převod textu na řeč v češtině, lupu nebo možnost kompletně změnit ovládání

Jak se hraje The Last of Us Part II poslepu
Nepotřebujete hru vnímat zrakem, aby vás násilné scény znechutily a flashbacky dojaly

Hrajeme živě The Last of Us Part II s nevidomým hráčem
Ve speciálním streamu nám nevidomý hráč Lukáš Hosnedl předvede, jak se hraje poslepu

Vortex #176
Rozhovor s nevidomým hráčem Lukášem Hosnedlem

Jak se hraje adventura The Vale určená nejen nevidomým
Absolvujte dlouhou cestu poslepu v kůži princezny, která nevidí a chce se vrátit domů

Zajímalo nás i to, jaké hry šly naopak jejich hendikepu vstříc a kde si s omezením vývojáři dobře poradili. Nejčastěji hráči jmenovali The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077 a Fortnite. Pomáhají třeba vibrace v gamepadu. “Pokud na mě například někdo útočí, gamepad začne vibrovat a já vím, že něco v okolí není v pořádku,” uvedl jeden z hráčů. “Za dobré prostředí považuji hry s titulky pro neslyšící, tedy takové titulky, které obsahují informace o okolních zvucích,” uvedl další.

Zdroj: Polyarc

Titanfall 2 je uváděn jako příklad multiplayerové hry se spoustou grafických efektů, díky nimž člověk nemusí spoléhat na zvuk. Také Fortnite vizualizuje zvuky z okolí a využívá ikonky, co který zvuk znamená a kterým je směrem. Neslyšící hráči chválí, že Cyberpunk 2077 měl otitulkované snad skoro vše.

Když měli samotní hráči říct, co by si přáli změnit nebo vidět z pohledu jejich hendikepu, navrhli třeba, aby s vývojáři tuto problematiku někdo řešil a radil jim. Další si přejí, aby bylo víc her jako The Last of Us Part II, jejíž autoři se v tomto maximálně snažili vyjít vstříc všem možným omezením. Ale objevil se také názor, že by se ve hrách mělo objevit víc postav, které patří mezi neslyšící.

Cílem průzkumu bylo od počátku získat informace, které by mohly mít nějaký užitek i pro autory her a inspirovat je. Na základě toho, jaké problémy se povedlo identifikovat, existuje určitě nějaký průnik, který může pomoci vytvořit alespoň základní balíček potřeb a prvků, které mohou pro neslyšící hráče tvořit bariéru a přitom je lze ve skutečnosti odbourat. Tyto poznatky se pokusíme vývojářům her předat.

Mnoho studií se zatím této problematice příliš aktivně nevěnuje, ale příklad Naughty Dog dokládá, že je to nejen možné, ale hráči to opravdu ocení. A této iniciativy si všímají i ti, pro které není nutně určena. Na základě toho zformuloval Tichý svět tři rady po autory her. Pokud by je zohlednili při své práci, zjevně by neslyšícím hraní velmi zpříjemnili a usnadnili.

Tipy pro vývojáře

1) Vytvořte do hry české titulky pro neslyšící, tedy titulky, které budou obsahovat nejen dialogy, ale i popisy ruchů, hudebního doprovodu a podobně a budou barevně oddělené. Umožněte rovněž nastavení jejich velikosti.


2) Nevytvářejte úsek hry, jehož překonání je závislé jedině na vyřešení zvukové hádanky. Pokud takový úsek hry ve hře musí být, umožněte v ideálním případě jeho alternativní vyřešení, které nebude závislé na zvuku, případně jeho přeskočení.


3) Pokud hra obsahuje jakékoliv varovné signály (např. upozornění na nepřátele) a upozornění na jejich přítomnost hráč dostává za pomoci zvuku, umožněte alternativní nastavení tohoto upozornění jinou formou (světelnou, vibrační, titulkovou).

Nahlásit chybu v článku

Napsat komentář

Další články
Nahoru