Další žaloba na Activision Blizzard přichází od akcionářů

Další žaloba na Activision Blizzard přichází od akcionářů

Půjdeme příkladem, slibuje Bobby Kotick. Zaměstnanci mezi tím založili vlastní alianci

Zdroj: Blizzard
4. 8. 2021

Pokud jste tipovali, že včerejším odstoupením J. Allena Bracka z funkce prezidenta společnosti Blizzard celá kauza začne eskalovat, tipovali jste správně. V nadcházejících hodinách po zveřejnění inkriminované tiskové zprávy se dal do pohybu kolotoč řady dalších důležitých událostí, do kterých je zahrnutý odchod ředitele oddělení lidských zdrojů Jesseho Meschuka, první vystoupení nového vedení Blizzardu, založení aliance zaměstnanců, další vyjádření prezidenta Activisionu Bobbyho Koticka a v neposlední řadě také další žaloba, kterou na vývojáře podali vlastní akcionáři kvůli údajnému zamlčení skutečného stavu společnosti a aktuálních problémů.

Další personální změny

Začněme nejprve informací o odchodu Jesseho Meschuka, kterou přinesl Bloomberg v návaznosti na zprávu o Brackově rezignaci. Detaily v tuto chvíli nejsou známy, faktem ovšem je, že Meschuk zastával pozici vedoucího celého oddělení lidských zdrojů, které je zčásti zodpovědné nejen za zaměstnance, kteří již ve společnosti pracují, ale také řídí proces přijímání nových lidí, což mohl být podle dřívějšího vyjádření Bobbyho Koticka problém. Ve svém prvním dopise, v němž reagoval na plánovaný protestní pochod svých zaměstnanců uvedl transparentnost a férovost v rámci přijímání nových pracovníků za jeden z klíčových bodů nápravy a je pravděpodobné, že výměnou ředitele celého oddělení mají být tyto změny uvedeny v platnost.

Vyjádření Bobbyho Koticka

Bobby Kotick nicméně přidal další vyjádření v průběhu zveřejňování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí a komentoval v něm nové vedení Blizzardu, které si rozdělují veteráni Jen Oneal a Mike Ybarra. „Oba tito lidé přináší do svých rolí obrovské zkušenosti z oboru a tolik potřebnou integritu. Jsou těmi nejlepšími příklady vedení s charakterem a odpovědností. Jsem přesvědčen, že tento tým zajistí, aby společnost Blizzard poskytovala příjemné, pohodlné a bezpečné pracoviště, které je nezbytné pro podporu kreativity a inspirace,“ podpořil Kotick své kolegy. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že díky této změně nebude na pracovišti místo pro diskriminaci a obtěžování jakéhokoliv druhu, takže Activision Blizzard bude moci jít dle Kotickových slov příkladem celému odvětví.

Zdroj: Activision

V dalších bodech pak Kotick zmínil zájem přijímat na nová místa rozmanité kandidáty, mluvil rovněž o výměře platů a kontrolních mechanismech, které mají zaručit maximální férovost ke všem zaměstnancům bez rozdílu a dotknul se i odpovědnosti jednotlivých manažerů. Activision Blizzard prý bude postupovat nekompromisně vůči komukoliv, kdo naruší vnitřní integritu procesů a bez prodlení s takovým člověkem rozváže pracovní poměr. I tímto směrem totiž mířily stížnosti zaměstnanců na protestním pochodu, kteří tvrdili, že spoustu vysoce postavených zaměstnanců pracují pod ochranou a navíc dochází k odplatám vůči jednotlivcům za to, když se obtěžovaný či diskriminovaný člověk rozhodne o svém problému ve společnosti někoho informovat. Kotick nicméně promluvil i ke hráčům, kteří události sledují se značným nespokojením a slíbil, že mají jeho neutuchající závazek soustředit se na hry a udržitelný růst, který očekávají.

Žaloba investorů

Ani to ale nezabránilo tomu, aby právní oddělení Activisionu přijalo další žalobu. Poté, co byla společnost zažalována státním Úřadem pro férové pracovní podmínky, přichází žaloba od investorů, kteří napadají předchozí vyjádření společnosti o jejím stavu, probíhajících vyšetřování a možných dopadech na celkovou tržní hodnotu. Žaloba se opírá o stanovisko z účetního formuláře 10-K, ve kterém Activision Blizzard na konci finančního období 2020 uvedl, že drobné spory, audity či nejrůznější vyšetřování nejsou nikterak významné a nebudou mít nepříznivý dopad na hospodaření společnosti a její finanční výsledky. Opak je ale pravdou, což se investorům tváří v tvář poklesu ceny akcií nelíbí a rozhodli se bránit soudní cestou. „Prohlášení obsažená ve formuláři 10-K společnosti Activision Blizzard byla podstatně nepravdivá a zavádějící, protože zkreslovala a nezveřejňovala následující nepříznivé skutečnosti týkající se podnikání, činnosti a vyhlídek společnosti, které byly žalovaným známy nebo je z nedbalosti přehlíželi,“ uvádí se v žalobě, jejíž plné znění opět přináší Bloomberg.

Rozsáhlé problémy jsou také ve spojitosti s neochotou některých sponzorů stát za e-sportovými soutěžemi ve hrách Overwatch a Call of Duty, což se v největší míře týká zejména telekomunikačního giganta T-Mobile, který už partnerství zrušil.

Nový začátek Blizzardu?

Vraťme se ale zpět do Blizzardu, během zveřejňování finančních výsledků totiž poprvé promluvilo i nové vedení, resp. Jen Oneal. Dotaz od investorů byl očekávaný – směřoval k pojmenování změn na pracovišti, o které se dvojice ředitelů zasadí – nedá se ovšem tvrdit, že by přišla jasně formulovaná odpověď. Jen Oneal nejprve uvedla, že na prvním místě jsou zaměstnanci, následně podtrhla, že Mike Ybarra nahlíží na věci úplně stejně jako ona a dál se věnovala rychlému výčtu toho, co má profesně v Blizzardu za sebou. „Když se spojíme, vytvoříme jedny z nejlepších her v oboru,“ řekla pak Oneal a dodala, že se všichni zaměstnanci soustředí na zlepšení firemní kultury. Konkrétní bohužel nebyl ani zakladatel a viceprezident Allen Adham, který rovněž mluvil spíše o hrách a odhodlání vývojářů, nežli o současných problémech, na což následně poukazoval například magazín IGN. Zdá se, že vedení není v tuto chvíli připravené či ochotné o změnách mluvit v konkrétnější rovině a pozornost přesouvá do bezpečnějších vod, i když ani na poli her nemá Activision Blizzard na růžích ustláno. Odklad mobilního Diabla Immortal či absence jakýchkoliv informací o letošním Call of Duty nad rámec potvrzení, že vyjde letos, je toho ostatně důkazem.

Zdroj: Activision Blizzard

Tak, jako tak, poslední zpráva se opět týká zaměstnanců, kteří sice nezakládají odbory, jak někteří lidé z herního odvětví předkládají, ale uvnitř Blizzardu nechali vzniknout alespoň vlastní alianci, která se má starat o práva zaměstnanců a být prostředníkem v rozhovorech s vedením. Nezahrnuje přitom jen zaměstnance Activisionu, Kingu a Blizzardu, o které jde v kauze především, ale také lidi z Beenoxu, High Moon Studios, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Software a Vicarious Visions. Společně již vedení předložili první čtyři požadavky, které se shodují s programem protestního pochodu – tedy ukončení interních arbitráží při řešení sporů, inkluzivní mechanismy při přijímání nových zaměstnanců, transparentnost v platech a nezávislý audit praktik a pravidel, která jsou aktuálně ve zmíněných studiích platná.

Nahlásit chybu v článku

Napsat komentář

Další články
Nahoru